Ändring av sammanträdes- datum för miljösektionen

Ändring av sammanträdes- datum för miljösektionen

Miljösektionens sammanträde flyttas från 7.6.2017 till 14.6.2017.