Ändring av detaljplan till påseende

Ändring av detaljplan till påseende

Enligt 27§ i markanvändnings- och byggförordningen meddelas att under tiden 7.5 – 5.6.2018 finns till påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2,
förslag till ändring av detaljplan för delar av Strandhagens bostadsområde. Det aktuella området ligger österom Kyrkvägen och längs Gammelvägen i Närpes centrum.
Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 5.6.2018 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Bilagor