Ämneslärare i musik

Ämneslärare i musik

Ämneslärare i musik

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i musik (0229) från den 1.8.2017. Tjänsten är inrättad som en gemensam tjänst för åk 7-9, gymnasiet och Legato.

Vi förväntar oss att du är väl insatt i den nya läroplanen som för åk 7 träder ikraft hösten 2017 samtidigt som tillvalseleverna i åk 8-9 undervisas utgående från den tidigare läroplanen . Även gymnasiet har en ny läroplan och specialiseringslinjen i musik kräver en lärare som förutom gedigen kunskap i musikundervisning för äldre elever även har förmåga att arrangera och koordinera konserter tillsammans med eleverna, ordna musikframträdanden till skolavslutningarna i bägge skolorna samt leda eleverna i deras egen musikaliska utveckling.

Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i musik. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna.

För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!