Ämneslärare i fysik och matematik

Ämneslärare i fysik och matematik

Ämneslärare i fysik och matematik

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i fysik och matematik (0409) med initialplacering vid Närpes gymnasium från den 1.8.2017.

Tillsammans med de övriga lärarna i de naturvetenskapliga ämnena förväntar vi oss att du är väl insatt i den nya läroplanen för gymnasiet. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i fysik och matematik. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna samt vid behov axla ansvaret som basgruppshandledare.

För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten förutsätter slutförda studier på minst 120 sp i fysik och minst 60 sp i matematik, Tjänsten har en prövotid på 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!