Ämneslärare i finska

Ämneslärare i finska

Ämneslärare i finska

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i finska (0204) med initialplacering vid Närpes högstadieskola från den 1.8.2017.

Tillsammans med de övriga lärarna i finska språket förväntar vi oss att du är väl insatt i den nya läroplanen som för åk 7 träder ikraft hösten 2017 samtidigt som åk 8-9 undervisas utgående från den tidigare läroplanen . Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i språk. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna samt vid behov axla klassföreståndarskapet. För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!