Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2015-2016

Stadsstyrelsens aktuella ärenden (När-TV text).

Stadstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2013-2014 har följande medlemmar valts:

Ordförande Sjögård Olav
I viceordf. Jerkku Sven
II viceordf. Eklund Tanja

Arnautovic´Emina
Berg Kerstin
Esch Michaela
Nyqvist-Mannsén Marianne
Sjökvist Peter
Viklund Matts-Erik
Westerberg Martin
Åberg Lasse

SFP
SFP
SFP

SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP

64250 PJELAX
64230 NÄRPES ST
64610 ÖVERMARK

64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64510 NÄMPNÄS
66295 TÖJBY
64220 YTTEMARK
66270 PÖRTOM