Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Närpes 2013-2016

Stadsfullmäktiges föredragningslistor publiceras ca en vecka före utsatt mötestdatum och föredragningslistorna finns på denna sida.
Fullmäktiges och styrelsens protokoll publiceras här.

Till stadsfullmäktige väljs genom allmänna val 35 fullmäktige för en period om fyra år. Den politiska sammansättningen är för närvarande 32 medlemmar från SFP, 2 från SDP och 1 från KD

Stadsfullmäktiges presidium 2013-2014

 

   
Ordförande Mikaela Björklund SFP 64200 NÄRPES
I viceordf. Karl-Gustav Svedjebäck SFP 64220 YTTERMARK
II viceordf. Peter Hällbacka SFP 66270 PÖRTOM
III viceordf. Sven-Erik Björkbacka SFP 64200 NÄRPES

 

Arnautovic´Emina
Backman Sven
Berg Kerstin
Borg Johanna
Dahlbo Daniel
Eklund Tanja
Eklund-Back Eivor
Esch Michaela
Gjäls Göran
Harf Kurt
Jerkku Sven
Järvinen Anders
Kronlund Roger
Lassas Birgitta
Lassus Peter
Lindén Samuel
Nygårds Marianne
Nyqvist-Mannsén Marianne
Pellfolk Linda
Österdahl Marjo
Rönnqvist Henrik
Sjögård Olav
Sjökvist Peter
Skinnars Johan
Sten Johan
Stenberg Britta
Ulfvens Erik
Viklund Matts-Erik
Westerberg Martin
Westerlund Thorolf
Åberg Lasse

SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
KD
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
66270 PÖRTOM
64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
64610 ÖVERMARK
64200 NÄRPES
64210 KALAX
64200 NÄRPES
64230 NÄRPES ST
64200 NÄRPES
64230 NÄRPES ST
64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
64510 NÄMPNÄS
64220 YTTERMARK
64200 NÄRPES
64240 BÖLE
66295 TÖJBY
66270 PÖRTOM
64250 PJELAX
64510 NÄMPNÄS
64230 NÄRPES ST
64550 RANGSBY
64610 ÖVERMARK
66295 TÖJBY
66295 TÖJBY
64220 YTTERMARK
64250 PJELAX
66270 PÖRTOM