Lindqvist Hans-Erik

Stadsdirektör

Adress: 

Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Telefonnummer: 

050-5811760

E-post: 

fornamn.efternamn@narpes.fi