Kontaktregister

 • Invånare
  040 - 16 00 753
 • Skolhälsovårdare/Familjearbetare
  Vård & Omsorg
  040-1600761
 • Intensifierat serviceboende
  Vård & Omsorg
  050-4099365
 • Ung i Närpes
  040-1600641
 • Ansvarig vårdare Solbacken
  Vård & Omsorg
  040-6746084
 • Vård & Omsorg
  040-1600602
 • Ekonomichef
  Barn & utbildning
  040-1600603
 • Äldreomsorgschef
  Vård & Omsorg
  050-4440770
 • Sysselsättningskoordinator
  Vård & Omsorg
  040-1600758
 • Serviceboende, seniorboende
  Vård & Omsorg
  040-1263525
 • Ansvarig vårdare Alina/Efraim
  Vård & Omsorg
  040-8281791
 • Datasupport
  Vård & Omsorg
  040-1600684
 • Vård & Omsorg
  040-1600620
 • Minnesskötare, K5
  Vård & Omsorg
  040-6486522
 • Ansvarig Hälsovårdare
  Invånare
  040-1600943
 • Serviceboende
  Vård & Omsorg
  040-8281791
 • Vuxeninstitutet
  050-4403231
 • Ungdomssekreterare
  Fritid & Kultur
  040-1600641
 • Kultursekreterare
  Fritid & Kultur
  0400-668393
 • Musiklärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600615
 • Åldringshem
  Vård & Omsorg
  040-8293048
 • Teknisk direktör
  Bygga & bo
  0500-560851
 • tf teamledare Solgärdet
  Vård & Omsorg
  0500-921408
 • Biträdande byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  0400-167228
 • Kosthållschef
  Bygga & bo
  040-1600929
 • Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600616
 • Teamledare Pörtom seniorboende
  Vård & Omsorg
  040-1600696
 • Ordförande för Äldrerådet
  Invånare
  040 8255476
 • Tf ansvarig vårdare Bostället
  Vård & Omsorg
  040-1600681
 • Planläggare
  Bygga & bo
  040-1600931
 • Fastighetsingenjör
  Bygga & bo
  0400-293934
 • Hälsovårdare, seniorrådgivningen
  Vård & Omsorg
  040-16 00 623
 • Familjearbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111
 • Idrottssekreterare
  Fritid & Kultur
  040-1600754
 • Personalchef
  Administration
  040-1600619
 • Barn & utbildning
  050-4403562
 • Förvaltningsdirektör
  Administration
  050-5470951
 • Vägmästare
  Bygga & bo
  0400-368206
 • Kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600621
 • Minnesskötare, K5
  Vård & Omsorg
  040-6764992
 • Kanslist
  Vuxeninstitutet
  040-1600622
 • Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  0400-1600634
 • Ansvarig handledare, Bäckvägens service-enhet
  Vård & Omsorg
  050-4099355
 • Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid / puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Planläggningsingenjör
  Bygga & bo
  040-7485548
 • Biträdande byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  0400-308228
 • Familjeomsorgschef
  Vård & Omsorg
  040-8267257
 • Stadsdirektör
  Administration
  050-5811760
 • Rehabiliteringshandledare
  Vård & Omsorg
  050-4099363
 • Bygga & bo
  040-8276179
 • Lönebokförare
  Administration
  040-1600610
 • Patientombudsman
  Vård & Omsorg
  050-3502023
 • Linjelärare Invandrarlinjen
  Vuxeninstitutet
  040-1600626
 • Bygga & bo
  040-1600627
 • Språklärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600708
 • Flyktingkoordinator
  Vård & Omsorg
  040-1600678
 • Speciallärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600709
 • Ekonomichef
  Vård & Omsorg
  040-1600633
 • Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600634
 • ADB-sektoransvarig
  Administration
  050-4099369
 • Kanslist
  Bygga & bo
  040-1600942
 • Förvaltningssekreterare
  Administration
  050-5736645
 • Socialombudsman
  Vård & Omsorg
  040-5079303
 • Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600606
 • Fritid & Kultur
  040-1600698
 • Vård- och omsorgsdirektör
  Vård & Omsorg
  040-8395790
 • Avdelningsskötare Alvina
  Vård & Omsorg
  040-1600707
 • Huvudlönebokförare
  Administration
  040-1600635
 • Intensifierat serviceboende
  Vård & Omsorg
  050-3064936
 • Hemvård
  040 - 84 58 961
 • Invånare
  040-84 58 961
 • Ekonomidirektör
  Administration
  040-8357615
 • Fysioterapeut i äldreomsorgen
  Vård & Omsorg
  040-16 00 752
 • Kanslist
  Administration
  040-1600637
 • Familjearbetare/vik.socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid / puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Invånare
  06 - 22 49 451
 • Invånare
  06 - 22 49 451
 • Invånare
  06 - 22 49 451
 • Invånare
  06-2249451
 • Invånare
  06-2249451
 • Invånare
  06-2249451
 • Invånare
  06-2249451, må-fre kl. 8-10
 • Invånare
 • Fritid & Kultur
  040-7205893
 • Bokförare
  Administration
  040-1600639
 • Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600640
 • Kursplanerare
  Vuxeninstitutet
  0400-736075
 • tf. socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid/ puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  040-1600629
 • Bildningsdirektör
  Barn & utbildning
  050-4440768
 • Invånare
  06-2249111 Kontakt via stadens växel kl 09.30 - 10.30
 • Demenshem
  Vård & Omsorg
  050-3304939
 • +358 (0)6-2249111
  Administration
 • Bokförare
  Administration
  040-1600682
 • Administration
  040-1600663
 • Bygga & bo
  040-1600664
 • Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid/puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Lantmäteritekniker
  Bygga & bo
  050-4440762
 • Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid/puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Avdelningsskötare Pörtehemmet
  Vård & Omsorg
  050-3064936
 • Textillärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600665
 • Lärare Tionde läsåret
  Vuxeninstitutet
  040-1600710
 • Invånare
  040 - 16 00 753
 • Invånare
  040 - 16 00 753
 • Invånare
  040-1600753
 • Invånare
  040-1600753
 • Invånare
 • Invånare
 • Invånare
 • Invånare
  0500 - 92 14 08
 • Invånare
  040 - 16 00 696
 • Kurssekreterare
  Vuxeninstitutet
  040-1600632
 • Huvudbokförare
  Administration
  040-1600666
 • Vård & Omsorg
  040-67 46 078
 • Biblioteksdirektör
  Fritid & Kultur
  040-1600667
 • Kanslist
  Vård & Omsorg
  040-1600668
 • Vuxeninstitutet
  06-2249280
 • Städarbetsledare
  Bygga & bo
  040 1677842
 • Lönebokförare
  Administration
  040-1600628
 • Avdelningsskötare
  Vård & Omsorg
  040 - 1600753
 • Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  06-2249111 (telefontid/puhelinaika 09.30 - 10.30)
 • Biblioteksfunktionär-bokbusschaufför
  Fritid & Kultur
  0400-362398
 • Servicekoordinator
  Vård & Omsorg
  06 - 22 49 451
 • Avdelningsskötare Frida
  Vård & Omsorg
  040-6746015
 • Kanslist/Växeltelefonist
  Administration
  06-2249111
 • Näringsliv
  06-2243620
 • Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600634
 • Hemvård
  040 - 67 46 075