Kontaktregister

 • Alina
  Vård & Omsorg
 • Alvina
  Intensifierat serviceboende
  Vård & Omsorg
  050-4099365
 • Anna Pått
  Avdelningsskötare, Alvina
  Äldreomsorg
  0401600707
 • Ansvarig skötare för kompletterande tjänster
  lab, röntgen, rehab, centrallager, Botnia
  Vård & Omsorg
  040-6746050
 • Antfolk Carina
  Ansvarig vårdare Solbacken
  Vård & Omsorg
  040-6746084
 • Antfolk Carola
  Ansvarig Hälsovårdare
  Vård & Omsorg
  040-1600943
 • Asplund Mona
  Kanslist
  Vård & Omsorg
  040-1600602
 • Avdelningsskötare
  Bäddavdelningen
  Vård & Omsorg
  040-1676276
 • Björkbacka Mona-Lisa
  Språklärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600708
 • Björknäs Jimmy
  IT-Administratör
  Vård & Omsorg
  044-3430454
 • Björndahl-Öhman Jenny
  Äldreomsorgschef
  Vård & Omsorg
  050-4440770
 • Blomqvist Markus
  Sysselsättningskoordinator
  Vård & Omsorg
  040-1600758
 • Bonde Monica
  Vik. familjearbetare
  Vård & Omsorg
  040-1600638
 • Bostället
  Serviceboende, seniorboende
  Vård & Omsorg
  040-1263525
 • Brådd Jenni
  Kanslist
  Vård & Omsorg
  040-6746043
 • Bäck Doris
  Ansvarig vårdare Alina/Efraim
  Vård & Omsorg
  040-5846835
 • Bäcklund Joakim
  Ledande skötare Hvc
  Vård & Omsorg
  050-4210474
 • Bäckström Niclas
  Datasupport
  Vård & Omsorg
  040-1600684
 • Bäckvik-Manngård, Patricia
  biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600631
 • Bäckvägens service-enhet
  Josefin Stenholm ansvarig handledare
  Vård & Omsorg
  040-1600620
 • Bärdén Kristine
  Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600630
 • Centrallager
  Närpes Hälsovårdscentral
  Vård & Omsorg
  040-6746011
 • Ebbols Isabella
  Socialarbetare, HVC
  Vård & Omsorg
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  050-3502023
 • Efraim
  Serviceboende
  Vård & Omsorg
  040-8281791
 • Eklund Annica
  Rektor
  Vuxeninstitutet
  050-4403231
 • Enqvist Ann-Katrin
  Ungdomssekreterare
  Fritid & Kultur
  040-1600641
 • Eriksson Jim
  Vård- och omsorgsdirektör
  Vård & Omsorg
  040-8395790
 • Eriksson Lasse
  Kultursekreterare
  Fritid & Kultur
  0400-668393
 • Esch Marika
  Musiklärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600615
 • Forsman Gun
  Ordförande för Äldrerådet
  Invånare
  040 8255476
 • Frida
  Åldringshem
  Vård & Omsorg
  040-8293048
 • Grahn Edd
  Teknisk direktör
  Bygga & bo
  0500-560851
 • Groop Lilli
  Servicekoordinator
  Vård & Omsorg
  050- 3454947
 • Groop Patrik
  Byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  0400-167228
 • Grönberg Maj-Britt
  Kosthållschef
  Bygga & bo
  040-1600929
 • Guldén Isabella
  Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600616
 • Guldén Mikaela
  Teamledare Pörtom seniorboende
  Vård & Omsorg
  040-1600696
 • Gutic Namka
  Tf ansvarig vårdare Bostället
  Vård & Omsorg
  040-1600681
 • Guy Rosenholm
  Ansvarig vårdare Villa Rosa
  Vård & Omsorg
  040-6632966
 • Haka Malin
  Planläggare
  Bygga & bo
  040-1600931
 • Haka Ulrika
  Tandläkare
  Vård & Omsorg
  (06) 2249650
 • Hall Hans
  Fastighetsingenjör
  Bygga & bo
  0400-293934
 • Hannus Marianne
  tf teamledare Pörtom servicecenter
  Vård & Omsorg
  040-1600696
 • Harf Harriet
  Hälsovårdare, seniorrådgivningen
  Vård & Omsorg
  040-16 00 623
 • Hautaoja Ida
  Idrottssekreterare
  Fritid & Kultur
  040-1600754
 • Holmlund Helena
  Personalchef
  Administration
  040-1600619
 • HVC Sjukhus
  Bäddavdelning
  Vård & Omsorg
  (06) 2249710
 • Häggblom Ann-Christin
  Barnomsorgschef
  Barn & utbildning
  050-4403562
 • Häggblom Björn
  Förvaltningsdirektör
  Administration
  050-5470951
 • Hälsovårdscentralens växel
  Hälsovårdscentralen
  (06)2249511
 • Ingves Stig-Erik
  Vägmästare
  Bygga & bo
  0400-368206
 • Ivars Kerstin
  Avdelningsskötare södra hemvården
  Vård & Omsorg
  040-1600753
 • Juslin Pia
  Kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600621
 • Kamb Ann-Sofi
  Kanslist
  Vuxeninstitutet
  040-1600622
 • Kraft Anne-Maj
  Tandläkare
  Vård & Omsorg
  (06) 2249650
 • Källberg Åsa
  Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  06-2249111
 • Laaksonen Jenny
  Minnesskötare, K5
  Vård & Omsorg
  040-5523730
 • Laboratoriet
  Närpes Hälsovårdscentral
  Vård & Omsorg
  040-6746036
 • Liljedal Mikaela
  Vik. förvaltningssekreterare
  Administration
  06-2249111
 • Lindén Yvonne
  Familjeomsorgschef
  Vård & Omsorg
  040-8267257
 • Lindqvist Hans-Erik
  Stadsdirektör
  Administration
  050-5811760
 • Lindström Ann-Katrin
  Rehabiliteringshandledare
  Vård & Omsorg
  050-4099363
 • Lundmark Lars-Erik
  Servicechef
  Bygga & bo
  040-8276179
 • Lönnvik Maria
  Lönebokförare
  Administration
  040-1600610
 • Maars Kristina
  Socialarbetare / handikappservice / patientombudsman
  Vård & Omsorg
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  040-1600950
 • Makarevitch Annika
  Linjelärare Invandrarlinjen
  Vuxeninstitutet
  040-1600626
 • Maris Carina
  Kanslist
  Bygga & bo
  040-1600627
 • Michael Hällbacka
  Simövervakare
  Simhallen
  ,
  040-7205893
 • Nordström Marina
  Ekonomichef
  Vård & Omsorg
  040-1600633
 • Nordström Mia
  Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600634
 • Nordström Sune
  ADB-sektoransvarig
  Administration
  050-4099369
 • Norras Carina
  Kanslist
  Bygga & bo
  040-1600942
 • Norrgård Katarina
  Socialombudsman
  Vård & Omsorg
  040-5079303
 • Nyberg Linda
  Teamledare Solgärdet
  Vård & Omsorg
  0500-921408
 • Nyman Gun-Lis
  Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600606
 • Närpes stadshus, växel
  Administration
  +358 (0)6-2249111
 • Perus Nina
  Huvudlönebokförare
  Administration
  040-1600635
 • Pörtehemmet
  Intensifierat serviceboende
  Vård & Omsorg
  050-3064936
 • Pörtom hemsjukvård
  Hemvård
  040 - 84 58 961
 • Pörtom seniorboende
  Vård & Omsorg
 • Qvisén Kent-Ole
  Ekonomidirektör
  Administration
  040-8357615
 • Rajkovic Valentina
  Fysioterapeut i äldreomsorgen
  Vård & Omsorg
  040-16 00 752
 • Rehabiliteringen
  Närpes Hälsovårdscentral
  Vård & Omsorg
  040-6746017
 • Roos Inga
  Kanslist
  Administration
  040-1600637
 • Rosendahl Malin
  Vik.socialarbetare
  Vård & Omsorg
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Röntgen
  Vård & Omsorg
  040-6746048
 • Sandvik Annastina
  IT-Huvudadministratör
  Vård & Omsorg
  0400-536192
 • Silfversten Johan
  Markanvändningsingenjör
  Bygga & bo
  040-6503 376
 • Simhallen
  Simhallen
  040-1600698
 • Sjöberg Ulla
  Bokförare
  Administration
  040-1600639
 • Sjögren Pia
  Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Barn & utbildning
  040-1600640
 • Sjögård Mikaela
  Kursplanerare
  Vuxeninstitutet
  0400-736075
 • Skog Maria
  tf. socialarbetare
  Vård & Omsorg
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Snickars Björn
  Ledande byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  040-1600629
 • Snickars Åsa
  Bildningsdirektör
  Barn & utbildning
  050-4440768
 • Socialarbetare
  Invånare
  Kontakt via stadens växel kl 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Solbacken
  Demenshem
  Vård & Omsorg
  050-3304939
 • Solgärdet
  Vård & Omsorg
  0500-921408
 • Stenback Marit
  Bokförare
  Administration
  040-1600682
 • Stenman Ann-Christine
  Bokförare
  Administration
  040-1600663
 • Stenmark Ann-Louise
  Kanslist
  Bygga & bo
  040-1600664
 • Stoor Sofia
  Vik. avdelningsskötare på Pörtehemmet
  Vård & Omsorg
 • Storsved Yngve
  Lantmäteritekniker
  Bygga & bo
  050-4440762
 • Sundman Jenny
  Kanslist
  Vård & Omsorg
  040-6746057
 • Svenns Marina
  Avdelningsskötare Pörtehemmet
  Vård & Omsorg
  050-3064936
 • Söderback Anne-Marie
  Textillärare
  Vuxeninstitutet
  040-1600665
 • Tandläkarmottagning HVC
  Vård & Omsorg
  Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00
  (06) 2249650
 • Tandläkarmottagning Mosebacke
  Vård & Omsorg
  Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00
  (06) 2249650
 • Teir Anna
  Kurssekreterare
  Vuxeninstitutet
  040-1600632
 • Teir Carina
  Huvudbokförare
  Administration
  040-1600666
 • Töjby hälsostation
  Vård & Omsorg
  040-67 46 078
 • Udd Magdalena
  Biblioteksdirektör
  Fritid & Kultur
  040-1600667
 • Uppgård Anne
  Kanslist
  Vård & Omsorg
  040-1600668
 • Vadbäck Hannele
  Kanslist
  Vuxeninstitutet
  06-2249280
 • Vehkoja Sonja
  Städarbetsledare
  Bygga & bo
  040 1677842
 • Vide Helena
  Lönebokförare
  Administration
  040-1600628
 • Villa Rosa
  Äldreboenden
  040-6746081
 • Wadén Anna
  Avdelningsskötare norra hemvården
  Vård & Omsorg
  040-1600625
 • Westberg Carina
  Socialarbetare
  Vård & Omsorg
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Westerback Harry
  Biblioteksfunktionär-bokbusschaufför
  Fritid & Kultur
  0400-362398
 • Westling Jens
  Dataskyddsombud / Webbkoordinator
  Administration
  040-6817567
 • Wideroos Ann-Britt
  Avdelningsskötare Frida
  Vård & Omsorg
  040-6746015
 • Wilson Christine
  Kanslist/Växeltelefonist
  Administration
  06-2249111
 • Wirén Annika
  Ekonomichef
  Barn & utbildning
  040-1600603
 • Wägar Marcus
  Tandläkare
  Vård & Omsorg
  (06) 2249650
 • Yritystalo Dynamo
  Näringsliv
  Öppet: måndag-fredag kl. 8-16
  06-2243620
 • Ånäs Lena
  Bitr.avd.skötare
  Vård & Omsorg
  040-1600681
 • Ånäs Lena
  Bitr.avd.skötare
  Äldreomsorg
  040-1600681
 • Östberg Christoffer
  Byggnadsinspektör
  Bygga & bo
  040-6636043
 • Österberg Sofia
  Biblioteksfunktionär
  Fritid & Kultur
  040-1600672
 • Övermark hälsostation
  Hemvård
  040 - 67 46 075