Kommunkoncernen

Bild: 

Närpes Idrottshall

Närpes Idrottshall Ab äger och driver bollhallen som är det senaste tillskottet på Mosedals idrottsområde. Hallen, som är av övertryckstyp, reses på hösten och tas ned på våren. Under sommaren tjänar konstgräset som en normal fotbollsplan. Närpes Idrottshall ab ägs av Närpes stad till cirka 65%.

Sida

Mittistan

Ömsesidiga fastighetsbolaget Mittistan ägs av Närpes stad till ca 87% och fastigheten Mittistan utgör stadens nya kultur- och kongresscenter innhållande bland annat kultursal, biograf, hotell och restaurang med med mera. Fastigheten färdigställdes i november 2014. Mera om projktet finns att läsa på http://www.mittistan.fi

Sida

Närpes Bostäder

Närpes bostäder bostäder är ett av staden helägt bolag som har som uppgift att äga och förvalta bostäder för uthyrning. Uppgiften för Närpes Bostäder Ab - Närpiön Asunnot Oy är att skapa en god boendemiljö för kommunens innevånare och deras vision är att skapa ett bra boende, bl.a. genom att påverka alla delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot invånarnas behov. Uppgifter om lediga bostäder samt kontaktuppgifter hittar man på hemsidan http://www.narpesbostader.fi

Sida

Närpes Fjärrvärme

Närpes Fjärrvärme

Aktiebolaget Närpes Fjärrvärme Ab - Närpiön Kaukolämpö Oy grundades 2006 och ägs till 93 % av Närpes Stad och till 7 % av Ab Närko Oy.  Närpes Fjärrvärme Ab värmer upp en total volym om 1 277 770 m3 vilket gör att bolaget producerar och säljer mellan 27 000 - 30 000 MWh/år. Kunderna och värmecentralerna befinner sig huvudsakligen i centrumområdet. Mera info om bolagets verksamhet samt kontaktuppgifter finns på deras hemsida http://www.narpesfjarrvarme.fi/

Sida