Kommuninfo och dokument

Bild: 
20.09.2018

Pressmeddelande
Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

15.06.2018

Beredningen av österbottens organisationsdelegation fortsätter

05.06.2018

DEL 1
NULÄGESANALYS OCH FRAMTIDSSCENARIER

Göran Honga 30.05.2018

Behandling av personuppgifter inom Närpes stad

Behandling av personuppgifter inom Närpes stad

Närpes stad värnar om dina personuppgifter. Närpes stad är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. I denna datasäkerhetspolicy hittar du information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. Närpes stads webbplats, behandlas inom staden.

Närpes stad behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Sida
27.03.2018

Organisationsdelegation tillsätts i landskapet

28.02.2018

Sjukhusrådet Göran Honga har utsetts till oberoende utredare för utredningen om en samgång mellan Kaskö och Närpes.

02.02.2018

Förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes inleddes med ledningsgruppens möte 30.1.2018 på stadshuset i Kaskö.

22.12.2017

Närpes stads tjänster finns i fortsättningen också i den förnyade riksomfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi är en nättjänst genom vilken du hittar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag.

Suomi.fi

Nu hittar du Närpes stads tjänster också i nättjänsten Suomi.fi

Närpes stads tjänster finns i fortsättningen också i den förnyade riksomfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi är en nättjänst genom vilken du hittar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag.

Sida