Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år.

Ungdomsfullmäktige syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem

  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället

  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2017-2019: 

Dylan Bruggeling, ordf.
Alexandra Wegelius, viceordf.
Ann-Katrin Enqvist, sekr.
Tanja Eklund (Stadstyrelsens kontaktperson)
Victoria Almenfors
Ida Ersfolk
Maja Staaf
Tilda Eklund
Emelie Ingberg
Samantha Nygård
Lina Grönvik
Jennifer Antfolk