Förtroendevalda och nämnder

Bild: 

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2017-2019

Stadstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2017-2019 har följande medlemmar valts:

Ordförande Sjögård Olav
I viceordf. Jerkku Sven
II viceordf. Österdahl Marjo

Sida
29.12.2017

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.