Allmän förvaltning

Stadshusets växel och information

Tel.
Fax

Adress:

 

+358 (0)6-2249111
+358 (0)6-2241285

Kyrkvägen 2
64200 NÄRPES
FINLAND

Stadshuset öppet måndag-fredag 8.00-15.45

E-post:

staden [at] narpes.fi

Uppgifter för e-fakturering:  
Nätfakturaadress: 003701813679
Förmedlarens kod: ITELFIHH

Centralförvaltningen

Stadsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningssekreterare
Kanslist
Kanslist
Webbkoordinator

Hans-Erik Lindqvist
Björn Häggblom
Markus Norrback
Inga Roos
Christine Wilson
Jens Westling

Tel. 050-5811760
Tel. 050-5470951
Tel. 050-5736645
Tel. 040-1600637
Tel. 040-1600671
Tel. 040-6817567

Ekonomiförvaltningen

Ekonomidirektör
Huvudbokförare
Personalchef

Kent-Ole Qvisén
Carina Teir
Helena Holmlund

Tel. 040-8357615
Tel. 040-1600666
Tel. 040-1600619

Näringslivsfrågor

Företagshuset Dynamo

 

06-2243620