Administration

Bild: 
16.10.2018

PRESSMEDDELANDE 15.10.2018  

20.09.2018

Pressmeddelande
Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

29.12.2017

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.

26.06.2017

Närpes stad har tagit i bruk ett nytt dokument- och ärendehanteringsprogram.
Från och med Juni 2017 publiceras protokoll och föredragningslistor direkt på webben via följande länkar:

Dataskyddsombud / Webbkoordinator Westling Jens

Närpes stadshus, växel

Förvaltningsdirektör Häggblom Björn

Stadsdirektör Lindqvist Hans-Erik