Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe, kan rösta hemma under förhandsröstningstiden. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 16 januari 2024 och vid en eventuell andra omgång senast tisdagen den 30 januari 2024 (om detta inte gjorts vid den första omgången) före kl. 16.00 till Centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll, och som har Närpes som hemkommun, får rösta i samband med hemmaröstningen.

Mer information om hemmaröstning finns på justitieministeriets valsidor.