Förhandsröstning

Presidentvalets förhandsröstning ordnas i Finland 17 januari – 23 januari 2024.

Förhandsröstning i den eventuella andra omgången ordnas i Finland 31 januari – 6 februari 2024.

Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena hittas på justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Mer information om förhandsröstning hittas på justitieministeriets valsidor.

I Närpes kan man förhandsrösta på följande ställen (datum för den eventuella andra omgången inom parentes) :

Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Onsdag 17.1 (31.1) – fredag 19.1 (2.2)kl. 10.00 – 18.00
Lördag 20.1 (3.2) – söndag 21.1 (4.2)     kl. 10.00 – 14.00
Måndag 22.1 (5.2) – tisdag 23.1 (6.2)kl. 10.00 – 19.00

Övermark bibliotek, 2 vån., Vasavägen 1599, 64610 Övermark
Fredag 19.1 (2.2)     kl. 09.00 – 15.00
Tisdag 23.1 (6.2)    kl. 14.00 – 20.00

Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 Pörtom
Onsdag 17.1 (31.1)  kl. 12.00 – 17.00
Torsdag 18.1 (1.2)kl. 10.00 – 15.00
Måndag 22.1 (5.2)kl. 15.00 – 20.00

Röstningsbussen kör enligt följande (datum för den eventuella andra omgången inom parentes. Obs! Olika veckodagar men samma klockslag):

Torsdag 18.1.2024 (onsdag 31.1.2024)
Tjärlax byagård, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalaxkl. 13.00 – 14.00
Nämpnäs ungdomsföreningslokal, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäskl. 14.20 – 15.20
Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäskl. 15.40 – 16.40
F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsbykl. 17.00 – 18.00
F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjbykl. 18.20 – 19.20

Tisdag 23.1.2024 (måndag 5.2.2024)
Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelaxkl. 13.00 – 14.00
Österskogens byagård, Österskogsvägen 142, 64720 Peräläkl. 14.20 – 15.20
Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermarkkl. 15.50 – 16.50
Bodbacka, Bodbackvägen vid avfartsvägen till Hinjärv träsk, 64610 Övermarkkl. 17.30 – 18.30
Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Övermarkkl. 18.50 – 19.50