Presidentvalet 2024

Val-logo

Presidentval förrättas vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Vid presidentval är kandidaterna kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas först valkretsvis och därefter räknas rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna ihop för att fastställa resultatet i hela landet.

Mer information om presidentval hittas på justitieministeriets valsidor om presidentval.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Tidtabell

Presidentvalets första omgång

Valdagen är söndagen den 28 januari 2024.

Förhandsröstning i Finland pågår den 17 – 23 januari 2024.

Förhandsröstning utomlands pågår den 17-20 januari 2024.

Presidentvalets eventuella andra omgång

Valdagen är söndagen den 11 februari 2024.

Förhandsröstning i Finland pågår den 31 januari – 6 februari 2024.

Förhandsröstning utomlands pågår den 31 januari -3 februari 2024.