Förhandsröstning

Förhandsröstningsperioden pågår under tiden 22 – 28 mars 2023.

Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena hittas här: https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/aanestyspaikat.html

I Närpes kan man förhandsrösta på följande ställen:

Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Onsdag 22.3 – fredag 24.3kl. 10.00 – 18.00
Lördag 25.3 – söndag 26.3     kl. 10.00 – 14.00
Måndag 27.3 – tisdag 28.3kl. 10.00 – 19.00

Övermark bibliotek, 2 vån., Vasavägen 1599, 64610 Övermark
Fredag 24.3     kl. 09.00 – 15.00
Tisdag 28.3     kl. 14.00 – 20.00

Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 Pörtom
Onsdag 22.3   kl. 12.00 – 17.00
Torsdag 23.3kl. 10.00 – 15.00
Måndag 27.3kl. 15.00 – 20.00

Röstningsbussen kör enligt följande:

Onsdag 22.3.2023
Österskogens byagård, Österskogsvägen 142, 64720 Peräläkl. 15.55 – 16.55
Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelaxkl. 17.15 – 18.15
Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermarkkl. 18.45 – 19.45

Torsdag 23.3.2023
Bodbacka, Bodbackvägen vid avfartsvägen till Hinjärv träsk, 64610 Övermarkkl. 15.45 – 16.45
Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Övermarkkl. 17.05 – 18.05
F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjbykl. 18.45 – 19.45

Tisdag 28.3.2023
Tjärlax byagård, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalaxkl. 14.45 – 15.45
Nämpnäs ungdomsföreningslokal, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäskl. 16.05 – 17.05
Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäskl. 17.25 – 18.25
F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsbykl. 18.45 – 19.45