Förhandsröstning på vårdanstalter

Röstning ordnas vid följande vårdanstalter och boenden:

Närpes allmänmedicinska avdelning
Effektiverade serviceboenden:
Villa Rosa och Villa Holger
Villa Alina och Villa Efraim
Villa Göta och Villa Åke
Villa Svea och Villa Ivar
Alvina
Pörtehemmet
Seniorboenden:
Bostället
Solgärdet

Tidpunkten för förhandsröstningen meddelas på anstalten. Vid röstningen på anstalterna får enbart de som vårdas där rösta.