Riksdagsvalet 2023

Val-logo

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Tidtabell

Valdagen är söndagen den 2 april 2023.

Förhandsröstning i Finland pågår den 22 – 28 mars 2023.

Förhandsröstning utomlands pågår den 22-25 mars 2023.

Information om riksdagsvalet hittas här: https://vaalit.fi/sv/riksdagsval

Allmän information om val, bland annat om utomlands- och brevröstning, hittas här: https://vaalit.fi/sv/framsida