Servicearbeten på stadens karttjänst

Det pågår för tillfället uppdateringar av stadens karttjänst vilket gör att karttjänsten i perioder fungerar långsammare eller att vissa funktioner ligger nere.