PDB för Brändskogens delgeneralplan till påseende

Vindkraftverk

Enligt § 63 MBL och § 30  MBF meddelas att delgeneralplan för Brändskogens vindkraftpark påbörjas och PDB finns till allmänt påseende under tiden 16.10-14.11.2023:

Materialet finns även till påseende i stadshuset, mätning och planläggning. Eventuella åsikter ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 14.11.2023 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.