Påminnelse om stödinfo tisdag 31.1

Bifogat arealstödprognosen för år 2023 som bilaga
Vi har samlat ihop informationen om stödnivåerna, som finns tillgänglig just nu, i en traditionell stödprognostabell. Alla stöd är inte helt fastställda ännu, därför
önskar vi att ni beaktar att stödnivåerna är riktgivande.

Kom ihåg stödinfo tisdagen den 31.1 kl 19 om de nya arealstöden via webben, delta i tillfället utan förhandsanmälan via denna länk: https://bit.ly/stodinfo310123
Tillfället ordnas som ett Teams-live evenemang. Det är lite annorlunda jämfört med vanliga Teams-möten genom att publiken kan inte ens i misstag ha på
kamera eller mikrofon. Publiken/deltagarna får gärna ställa frågor i chatten, man kan även ställa frågorna anonymt. Frågorna publiceras inte till alla direkt,
en moderator godkänner frågan innan den publiceras.
Ifall chatten (spalten med frågor och svar) inte syns i högra kanten så får ni fram den genom att klicka på frågetecknet i en chattbubbla uppe i högra hörnet.

Tillfället bandas och vi skickar ut länk till videon och all material så fort som möjligt efter tillfället.

Vi fick inga anmälda deltagare till sändningens samlingsställen i Lappfjärd, Malax och Korsnäs! På dessa ställen ordnas därmed ingen sändning på plats.
Närpes stadshus visas sändningen och dit ryms fler deltagare ännu! I sessionssalen, andra våningen på Kyrkvägen 2. Anmäl till ditt deltagande på stadshuset
till lantbrukssekreterare Patrik Lindblad tel. 040 6694716


Stöd för el och gödselmedel till jordbruket
Många undrar säkert angående stödet för el och gödselmedel till jordbruket som är under planering. Vi på lantbrukskanslierna vet inget mer om
stödet i detta skede än det som står här: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/maatalouden-sahko-ja-lannoitetuki-lausunnoille?languageId=sv_SE
Stödet är alltså ännu bara under behandling och det ser ut som att stödet kommer att hanteras av statskontoret och inte av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Mvh | Yst. terv.

Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen