Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för Närpes stads social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022.

Kundservicecentral 06 218 9000

Ring oss för att få hjälp med bedömning av din situation och handledning till våra tjänster. Öppet vardagar kl. 8-16.

Munhälsovård 06 218 9100

Ring oss när du vill boka tid till tandläkare, tandskötare eller tandhygienist, eller om du vill ha information om våra tjänster. Öppet vardagar kl. 07.30-16.

Hälsovårdsjour 116117

Ring oss när du behöver hjälp snabbt. OBS! Kom ihåg det allmänna nödnumret 112, om du behöver hjälp omedelbart. Öppet dygnet runt.

Social- och krisjour 06 218 9555

Ring oss vid brådskande behov av socialservice. Öppet dygnet runt.

Allmänt nödnummer 112

Ring det allmänna nödnumret 112, om du behöver hjälp omedelbart. Öppet dygnet runt.

Telefonväxel 06 218 1111

Ring oss om du inte hittar den kontaktuppgift du behöver. Öppet vardagar kl. 7-17.

Tjänster på nätet

Du hittar våra elektroniska tjänster på adressen osterbottensvalfard.fi

Webbtidsbokning

Du hittar vårt webbtidsbokningssystem på adressen: https://tidbokning.narpes.fi/WebAppointments/Lab