Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för Närpes stads social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022.

Bedömning av vårdbehov 06 218 9000
Må-Fre kl. 8.00-16.00. I samband med att du får ditt vårdbehov bedömt kan du även få egenvårdsanvisningar. Närpes hälsovårdscentral, Vardagar kl. 8.00-16.00 Akutmottagning Må och Tors kl. 8.00-18.00, Tis, Ons och Fre kl. 8.00-16.00

Infektionsskötarens telefontid 06 218 7629
Vardagar kl. 12.30-13.00. Ringbud kan lämnas kl. 11.00-13.30.

Diabetesskötare, Närpes 040 6746012
Telefontid Må-Tors kl. 12.00-13.00

Röntgen 040 1263507, 040 1447531

Seniorrådgivningen 040 1600623
Telefontid Tis -Tors kl. 10.30-11.30

Fysioterapi 040 6746017
Telefontid vardagar kl. 8.00-8.30

Hjälpmedelsutlåning 050 3050265
Telefontid vardagar kl. 8.30-9.00. Öppettid i utlåningen kl. 14.00-15.00 eller enl. överenskommelse.

Vårdmaterialutdelning 040 1209085
Telefontid Tis och Tors kl. 12.00-14.00. Beställningar kan också göras med SMS eller per e-mail: vardmaterial.narpes@ovph.fi.

Tidsbokning till munhälsovård 06 218 9100
Må-Tors kl. 7.30-16.00, Fre. kl. 7.30-15.00.

Välfärdsområdets växel 06 218 1111
Må- Fre kl. 08.00-16.00. Närpes HVC:s växel kl. 8.00-15.45. 06 2187616

Funktionshinderservice 044 4249237 socialarbetare,
telefontid kl. 9.00-10.00.

Bedömning av hemvårdbehov
Servicehandledningen kl. 8.00-10.00 050 3454947, 040 1600673

Vuxensocialt arbete 040 1600950, 06 2182146
Om du är vuxen och behöver stöd i din livssituation kan du ringa en socialarbetare.

Barn- och familjesocialarbete
Bedömning av behov av barn- och familjesocialarbete, barnskyddsanmälningar 050 4403207, 050 4064831
Barnskydd 040 1600638, 040 5942657, 050 3297564
Barn- familjesocialarbete, socialvård 0401600939, 050 3865626

Familjerättslig servicebehov
Må och Tis kl. 9.00-10.00. Ons och Tors kl.12.30-13.30 040 6508104. Ons och Tors kl. 9.30-11.00 050 4440764 Ledande socialarbetare: 040 1793927

Psykosociala centret södra telefontid
Vårdbedömning 040 1627198. Vardagar kl. 9.00-10.00 och kl. 12.00-13.00. Avdelningssekreterare 040 1530887. Vardagar kl. 8.00-15.00.

Elev- och studerandevård
Ansvarig kurator 040 6117036
Skolpsykolog 040 1600709
Se ert barn/ungdoms Wilma för kontaktuppgifter till barnets/ungdomens egna skolkurator

Skol- och studerandehälsovård 06 2187644
Telefontid Må, Ons, Fre kl. 8.15-9.00. Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00

Familjecentret 06 21 87 601
Mödrar-, Barn- och Preventivrådgivning och övrig hälsovård. Telefontid vardagar kl. 9.30-10.00, ringbud kan lämnas kl. 8.00-12.00

Social- och krisjour (dygnet runt) 06 2189555

Jourhjälpen 116 117
Betjänar varje dag dygnet runt. När din egen hälsostation är stängd kan du ta kontakt med jourhjälpen om du får akuta hälsoproblem. Ring jourhjälpen före du söker dig till jourmottagningen.

Allmänna nödnumret 112