Open call ansökan, Tomatkarnevalen 2023

Gitarr

Vi söker programpunkter till den kommande tomatkarnevalen. Är du artist, band, konstnär, förening, grupp eller företag som vill uppträda eller ordna en programpunkt som hör till dagsprogrammet som Närpes stad ordnar under tomatkarnevalen? Då har du hittat rätt! Ansökningsformuläret finns i tre språkversioner.

Svenska: https://forms.gle/drYBiMcdkSoCX19y9

Finska: https://forms.gle/72BgjuXW6A2BK3dC9

Engelska: https://forms.gle/yNJQghyXb2YQw857A

Sista ansökningsdagen är 31.3.2023.

Varje år skickas mängder med förfrågningar om att få uppträda på tomatkarnevalen in åt arrangörerna. Detta skapar en hård konkurrens och innebär ett stort pussel att bygga för arrangörerna. För att förbättra förutsättningarna för konst och kulturaktörer och för arrangörerna att planera en så bra karneval som möjligt testar vi i år därför ett nytt koncept med denna ansökan. Ansökan riktar sig till amatörer och professionella aktörer både lokalt och från andra orter. En arbetsgrupp kommer att läsa igenom era ansökningar och välja ut ett begränsat antal programpunkter av varierande konstform och stil för att skapa ett så mångsidigt och trevligt program som möjligt för karnevalsbesökarna. Kanske just du får möjligheten att uppträda på Tomatkarnevalen 2023!

Är du en lokal aktör som ordnar program i egen regi utanför programområdet men tycker din programpunkt ändå hör ihop med tomatkarnevalen? Ex idrottsmatcher, utställningar, föreställningar, jippon etc. Skicka in info om detta till tomatkarnevalen@gmail.com så kan vi eventuellt plocka med er programpunkt i det officiella tomatkarnevalsprogrammet samtidigt som arrangörerna kan ta ditt program i beaktande vid planering av evenemanget.