Motionskampanjen I form för livet startar måndag 24.4 och pågår fram till 27.8

Röd postlåda upphängd på en trädstam. Bakgrund gräs och väderkvarn på avstånd i halvsoligt sken.

Måndag 24.4 startar den årliga motionskampanjen I form för Livet. Sista dagen att delta är söndag 27.8.

Man deltar i motionskampanjen genom att gå eller cykla till en motionslåda och göra en anteckning i häftet som finns däri.

Kampanjen är öppen för alla att delta, stora som små. Inga specifika prestationskrav finns. En prestation per dag får antecknas.

Motionslådor är utspridda runt om i Närpes, totalt ca 70 stycken.
Karta över motionspostlådornas placeringar

Bland alla som deltar utlottas en cykel.

Mer om kampanjen: I form för livet-motionskampanj.