Aktuellt från lantbrukskansliet v.11, STÖDINFO-anmälan

Välkommen på årets Stödinfo!

Alla Stödinfotillfällen och anmälningslänk finns på: bit.ly/stodinfo2023  
Anmälan ska göras i god tid och du kan fritt välja vilket tillfälle du deltar i.

Inom vårt område:
Måndag 3 april, Närpes, Simhallens gymnastiksal, kl 19
Onsdag 12 april, Malax, Bygdegården, kl 18.30
Torsdag 20 april, Kristinestad, Majbo i Dagsmark, kl. 19
Suomenkielinen tilaisuus:
20.4 Kristiinankaupunki, Lapväärtin maaseututoimisto kl.13 (järjestetään jos osallistujia väh. 10).

Kaffeservering!

Största förändringarna sen inträdet i EU

Även om en del stödformer i den nya stödperioden är bekanta sen tidigare så är bl.a. förändringarna i grundvillkoren mycket stora nu i jämförelse med tidigare programperioder.

Du kan redan nu bekanta dig med allt nytt genom att läsa Livsmedelsverkets skolningsmaterial för rådgivare här:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/radgivningsersattning/cap27-materialet-for-radgivare/

Nya villkorligheten, gäller alla gårdar fr.o.m i år (ersätter tvärvillkoren), här finns den heltäckande guiden: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/grundvillkor/Villkorlighet/guide-om-villkorlighet/guide-om-villkorlighet-2023/
Där finns mycket intressant alltifrån nyodlingar, förbättring av basskiftes form men också om MINIMIVÄXTTÄCKE (gäller alla gårdar fr.o.m. i år), fosforgödsling, justering av skördenivån, stallgödsel, skyddsremsor, trädor och VÄXTFÖLJD (33%) och flerårig växtföljd mm.

Så läs på och kom väl förberedd till våra skolningar, boka in växtodlingsrådgivare, utnyttja Råd 2030, ta kontakt i god tid före stödansökan!

Hälsn. Lantbrukskansliet/
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)