Lantbrukskansliet informerar Växthusodlare, v.8

Hej!

Vi vill påminna om att årets växthusansökan görs i Vipu-tjänsten:
https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp senast 2.3.2023

Anvisning om hur du gör växthusansökan

Se Guiden om växthusstöden

Har du bytt kontaktuppgifter?

I Vipu-tjänsten kan du själv ändra dina kontaktuppgifter och kontrollera att t.ex. e-post och bankkonto är rätt. Följande ändringar ska lämnas in till lantbrukskansliet t.ex. ändring av delaktiga på gården (101D), ägarbyte, bolagsändringar mm. samt bilagor som överlåtelsehandlingar och handelsregisterutdrag (aktiebolag). Blankett 101D finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodblanketter/

Stödsammandraget för 2022, t.ex för bokföringen, finns i Vipu-tjänsten för utskrift.

Mer information om växthusstödet fås från NTM-centralen i Österbotten:
Inspektör Leila Fant, tfn 029 502 8547, leila.frant@ntm-centralen.fi

Använder du Humlor som pollinatörer i växthusen?
Du har väl registrerat dig som djurhållare, kontrollera dina uppgifter här: https://epr.ruokavirasto.fi/front-page
Läs mera på Livsmedelsverkets hemsidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/mehilaiset-ja-kimalaiset/

Hälsn. Lantbrukskansliet
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/