Information till boende längs Östanåkersvägen

En röd stuga

Arbetet med ändringen av detaljplan för Östanåkersvägen och omkringliggande område har påbörjats och följande steg är en byggnadsinventering. Under de kommande veckorna kommer byggnadsarkitekt Tanja Tarkkanen från Ramboll att röra sig på området och inventera byggnader.