I Närpes utvecklas förhållandena för cykling och gång – invånarna engageras i beredningen

Närpes stad ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Målet för programmet är att ta fram en plan om åtgärder som ska användas att förbättra förhållanden för cykling och gång under kommande år. Stadens invånare och andra aktörer i området har möjlighet att delta i planeringsprocessen redan i ett tidigt skede genom att besvara en webbenkät som ska öppnas 12.4.2023.

Avsikten med enkäten är att utreda deltagarnas nuvarande färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång. De svarande kan också komma med idéer, lämna öppna svar och ange förbindelsebehov och problematiska punkter på kartan.

Programmet siktar på att förbättra förhållanden för cykling och gång i staden. Programmets konkreta åtgärder omfattar nätverket, tjänsterna, kommunikationen samt den generella inställningen till cykling- och gångtrafik. Trafiksäkerhet och trafikens smidighet är centrala fokusområden för arbetet.

I Närpes utarbetas programmet för främjande av cykling och gång i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer.

Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottas ut en elcykel. Enkäten kan besvaras fram till 30.4.2023 på adressen: https://query.eharava.fi/3904

Enkätresultaten publiceras på stadens webbplats (www.narpes.fi).

Kontaktuppgifter:

Stig-Erik Ingves
Vägmästare, Närpes stad
tel. 0400 368206
stig-erik.ingves@narpes.fi

Hanna Puolimatka
Projektledare, Sitowise
tel. 040 765 7391
hanna.puolimatka@sitowise.com