Förslag till ändring och utvidgning av detaljplan för del av Gottböle by finns till påseende

Sopbilar på rad

Enligt 19 § och 27 § i MBF meddelas att under tiden 16.10-14.11.2023 finns till påseende förslag till ändring och utvidgning av detaljplan för del av Gottböle by.

Materialet finns även till påseende i stadshuset, mätning och planläggning. Eventuella anmärkningar ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 14.11.2023 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.