Föreningsinfo med Aktion Österbotten

Ta möjligheten att få information om Aktion Österbottens stödformer samt hur föreningen kan erhålla ökad synlighet! Få tips på hur föreningar och byar kan bli smarta tillsammans!

Frida Dahlin från Aktion Österbotten informerar om projekten Se Österbotten (turismprojekt). Roger Norrgård informerar om Klimatsmarta byar i Österbotten (byaverksamhet). Leaderrådgivare Maria Carstensen från Aktion Österbotten medverkar och berättar om olika stödformer som föreningar kan söka.

Vi ses i stadshusets sessionssal den 4.6. kl. 18.30.

Ingen anmälan krävs.