Yleistä päivähoidosta

Alle esikouluikäisille lapsille järjestetään päivähoitopaikkoja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla.

Päiväkodissa hoito on pedagogista kohdistettua toimintaa, joka on jaettu osastoihin ikäryhmittäin. Tämän ansiosta lasten kehitystaso voidaan paremmin huomioida. Osastot voivat olla yhdessä osan päivästä, ja silloin lapset oppivat myös vuorovaikutusta ja ottamaan nuoremmat ja vanhemmat lapset huomioon.

Ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan eri-ikäisiä lapsia samassa ryhmässä, mutta heidät voidaan esimerkiksi askartelun ajaksi jakaa eri ikäryhmiin. Ryhmäperhepäiväkodissa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8-12 lasta.

Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa eri-ikäisiä lapsia yhdessä ryhmässä omassa kodissaan.   Perhepäivähoito on kodinomainen toimintamuoto.