Olet tässä

Opetussuunnitelma

Sekä esikoulu että perusopetus noudattavat sivistyslautakunnan vahvistamia opetussuunnitelmia. Närpiön kaupungissa kaikki koulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Närpiössä opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetussuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa seuraavat asiat:

  • koulun perusarvot ja toimintakulttuuri, yleisiä kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteita
  • oppimisnäkemys, pedagoginen ympäristö, työmenetelmät ja oppilasosallisuus
  • opetusjärjestelyt kuten tuntikaava, kieliohjelma, tuntikehys, koulujen lukuvuosisuunnitelmaohjeet
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen tavoitteet ja sisältö aineittain

Opetussuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.

Närpiön kaupunki otti uuden opetussuunnitelman käyttöön 1.8.2016.