Opetussuunnitelma

Sekä esikoulu että perusopetus noudattavat sivistyslautakunnan vahvistamia opetussuunnitelmia. Närpiön kaupungissa kaikki koulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Närpiössä opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetussuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa seuraavat asiat:

  • koulun perusarvot ja toimintakulttuuri, yleisiä kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteita
  • oppimisnäkemys, pedagoginen ympäristö, työmenetelmät ja oppilasosallisuus
  • opetusjärjestelyt kuten tuntikaava, kieliohjelma, tuntikehys, koulujen lukuvuosisuunnitelmaohjeet
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen tavoitteet ja sisältö aineittain

Opetussuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.

Närpiön kaupunki otti uuden opetussuunnitelman käyttöön 1.8.2016.