Olet tässä

Aamu- ja iltapäivähoito

Toiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille sekä  1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminnan tarkoituksena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä kodin ja koulun kasvatustehtävää. Lapsille tarjotaan ennen koulupäivää ja sen jälkeen turvallinen ympäristö, jossa he aikuisten ohjauksessa voivat osallistua monipuoliseen ja virikkeelliseen toimintaan.

Toiminnan sisällön valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin kokemuksiin. Lisäksi toiminta tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin elämyksiin, virkistävään fyysiseen toimintaan sisällä ja ulkona sekä myös mahdollisuuden omaan toimintaan, virkistykseen ja lepoon. Edelleen toiminnassa voidaan panostaa muuhun kehitystä tukevaan tekemiseen, esim. käden valmiuksiin, kielelliseen ja visuaaliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkisiin askareisiin. Tarvittaessa lapsille voidaan myös tarjota mahdollisuus läksyjensä tekemiseen. Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa harjoitetaan.

 

Ilmoittautuminen

Esikoululaiset ilmoittautuvat sähköisesti aamu- ja iltapäivätoimintaan esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Vuosikurssit 1-2 aloittavat oppilaat ilmoitetaan toimintaan sähköisesti Wilmassa ennen 1.3.2020.

Maksut
Esikoululaisista laskutetaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta lasten päivähoitomaksujen ja lainsäädännön mukainen maksu. Vanhemman/vanhempien tulot ovat siis aamu- ja iltapäivähoitomaksun määräämisen perustana. 

1-2-luokkalaisista laskutetaan kiinteä kuukausimaksu riippuen lapsen läsnäolotunneista aamu- ja iltapäivähoidossa.

Maksujen laskentaperusteet erilisessä liitteessä.

Aamu- ja iltapäivähoitoon osallistuvan esikoululaisen maksua muutetaan vain jos vanhempien tulot muuttuvat tai jos aamu- ja/tai iltapäivähoidon tarve kasvaa ja vähenee. Muuttuneiden tarpeiden huomioimiseksi on täytettävä uusi sopimus hoitohenkilökunnan kanssa. Ilman uutta sopimusta maksua ei muuteta. Aamu- ja iltapäivähoitoon osallistumistuntien vähennys tai lisäys tehdään kuukauden viimeisenä arkipäivänä vähintään 2 kuukaudeksi kerrallaan.

Aamu- ja iltapäivähoitoon osallistuvan koululaisen maksua muutetaan vain jos huoltajat ovat täyttäneet uuden sopimuksen kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä ja sopimuksen on oltava voimassa vähintään kaksi kuukautta kerrallaan.