Opiskelijahoito

Opiskelijan hoitopalveluihin kuuluvat kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuolto.

Näiden palveluiden vastaanottotilat sijaitsevat Mosebacken koulukeskuksessa, Koulukuja 9 B 11, 64200 Närpiö.

 

Koulukuraattorin puhelinnumero: Katarina Källberg 040 5784378 ja Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992

Oikealla olevasta liitteestä löytyy lisätietoa koulukuraattorin toiminnasta sekä yhteystiedot.

 

Koulupsykologin puhelinnumero: Tove Hästbacka 040 1600709

Oikealta löytyy liite, josta saa tarkempia tietoja koulupsykologin toiminnasta sekä yhteystietoja.

 

Kouluterveydenhuollon puhelinnumero: 06-2249 681

Sivun oikeassa reunassa on liitteinä yhteenveto oppilaiden terveystarkastuksista, mitä ennaltaehkäisevää työtä kouluterveydenhuolto tekee sekä kouluterveydenhuollon vastaanotto- ja puhelinajat.

 

Närpiössä opiskelijahuoltoa johtaa moniammatillinen ohjausryhmä, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuollosta kokonaisuutena. Ohjausryhmää johtaa sivistystoimenjohtaja.

Kouluissa yleistä oppilashuoltotyötä johtaa oppilashuoltoryhmä. Työtä johtaa koulun rehtori.

Yleisen oppilashuollon lisäksi on myös olemassa yksilöllistä oppilashuoltoa.  Alla kuva yksilöllisen oppilashuollon rakenteesta. Oikealta löytyy erillisenä liitteenä lukion opiskelijahuollon opetussuunnitelma.