Olet tässä

Opetussuunnitelma

Lukio noudattaa sivistyslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

Närpiössä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelmaperusteisiin.

Linkki lukio-opetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin: http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf

Närpiön kaupunki otti uuden opetussuunnitelman käyttöön 1.8.2016.

Linkki opetussuunnitelmaan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/4136653/lukiokoulutus/tiedot