Hankinnat/kilpailutukset

Ajankohtaisista julkisista hankinnoista/kilpailutuksista löytyy tietoa internetin kautta. Käy osoitteessa www.hilma.fi.

Euroopan julkisten hankintojen portaalista löytyy myös lisätietoa: www.simap.europa.eu