Dekorativ bild

Kuntakonserni

Närpiön kaupungin kuntakonserni muodostuu kaupungin kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä.

Jotkut kaupungin toiminnoista harjoitetaan yhtiömuodossa.  Yhtiöt harjoittavat kaupungin asukkaille palvelua tarjoavaa toimintaa. Tällaisiin palveluihin voivat kuulua asunnot, energia, vesi ja jätevesi.  Kaupunki omistaa kokonaan muutaman yhtiön. Toiset yhtiöt ovat osaomisteisia ja hallitaan yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Muut omistajat voivat olla viranomaisia tai yksityisiä toimijoita.

Kaupungin hallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon.  Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kapunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta  kirjanpitolain 1. luvun § 5 mukaan.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta.

 • Närpes Vatten Ab (Närpiön Vesi Oy)

 • Ab Biodalens Greencenter Biolaakso Oy

 • Ab Sydösterbottens Ishall - Suupohjan Jäähalli Oy

 • Närpes Bostäder Ab - Närpiön Asunnot Oy

 • Ab Närpes Dynamonet Närpiö Oy

 • Ab Närpes Företagarcenter Oy (Närpiön Yritystalo)

 • Närpes Fjärrvärme Ab - Närpiön Kaukolämpö Oy

 • Närpes idrottshall Ab (Närpiön Urheiluhalli Oy)

 • Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan (Keskenäinen kiinteistöosakeyhtiö Mittistan)

Kaupungin etuyhtymillä tarkoitetaan omistusyhteysyritykset ja osakkuusyhtiöt  kirjanpitolain 1. luvun §§ 7 ja 8 mukaan.

Närpiön kaupungilla on seuraavat etuyhtymät:

 • Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

 • Dynamo Närpes

 • Fastighetsaktiebolaget Övermark kommungård (Kiinteistöosakeyhtiö Ylimarkun kuntatalo)

Närpiön kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 • Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 • Kårkullan kuntayhtymä

 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Kuntayhtymä SÖFUK)

 • Pohjanmaan liitto

 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä

 • Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä