Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Samalla halutaan vähentää väärinkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia haittoja ja terveysongelmia.
Päihdehuolto haluaa edistää päihteiden väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Palvelun tulee olla luottamuksellista ja helposti saatavissa.
Hoidon ja palvelun on lähdettävä väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä tarpeista.
Närpiön kaupunki voi tarjota tietoa, neuvontaa, tukea ja avohoitoa.
Apua tarjotaan katkaisuhoitoon, kuntoutukseen ja puolimatkan asumiseen pääsyyn. (Asuminen, opiskelumahdollisuus valvotuissa oloissa).
Jälkihoito järjestetään avohoidon piirissä.

Lue päihdestrategiasta osoitteesta : Päihdestrategia