Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Samalla halutaan vähentää väärinkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia haittoja ja terveysongelmia.
Tarkoitus on edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Palvelun tulee olla luottamuksellista ja helposti saatavilla. Hoidon ja palvelun on lähdettävä ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä tarpeista. Apua tarjotaan katkaisuhoitoon, kuntoutukseen ja puolimatkan asumiseen pääsyyn. (Asuminen, opiskelumahdollisuus valvotuissa oloissa).

Jos tunnet, että päihdeongelma on riistäytynyt käsistä ja tarvitset tukea ja apua muutokseen, voit kääntyä suoraan päihdehuollon koordinaattorin puoleen.
Närpiön kaupunki voi tarjota tietoa, neuvontaa, tukea ja avohoitoa.
Apua tarjotaan katkaisuhoitoon, kuntoutukseen ja puolimatkan asumiseen pääsyyn. (Asuminen, opiskelumahdollisuus valvotuissa oloissa).

Ota yhteyttä päihdehuollon koordinaattorin kun kaipaat:

  • Päihteiden ongelmakäyttöön liittyviä neuvoja ja ohjausta
  • Tukea alkoholin riskikäyttäjille ja heidän läheisilleen.
  • Jälkihoitoa hoidon päätyttyä
  • Vastauksia riippuvuuksiin liittyviin kysymyksiin.
  • Ajokorttiseurantaa, jos olet menettänyt ajokorttisi alkoholin/huumeiden takia.
  • Päihdeongelman ja koko elämäntilanteen kartoitusta. Yleensä päihteet eivät ole ainoa ongelma. Muita ongelmia voivat olla esim. sosiaaliset, fyysiset, psyykkiset ongelmat sekä työ ja elatus.
  • Apua peliongelmaan tai muihin riippuvuuksiin liittyen

Päihdehuollon koordinaattoriin voi ottaa yhteyttä:

  • Sinä itse
  • Omaiset

  • Osastot, yksiköt, tahot ja viranomaiset

 

Käynnit ovat maksuttomia, lähetettä ei tarvita!

Camilla Sten 
Puh. 050-4349730 (puhelinaika ma, ke, pe klo 10:00 - 11:00)

 

Lue päihdestrategiasta osoitteesta : Päihdestrategia