Erikoissairaanhoito

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää yksilölliset ja yhteisölliset terveyttä edistävät palvelut piirin asukkaille erikoissairaanhoidon menetelmin osana terveyden- ja sairaanhoidon palvelujärjestelmää. Sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoidon Vaasan keskusairaalassa Hietalahdenkadulla sekä psykiatriset palvelut Huutoniemen yksikössä. Tämän lisäksi käytetään yliopistollisia sairaaloita sekä muita erikoissairaanhoitolaitoksia. Vaasan keskussairaalassa on myös yhteinen ensihoitopäivystys, joka palvelee Närpiön asukkaita kiireellistä sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Yhteystiedot

Vaasan keskussairaala puh. (06) 2131 111 (vaihde).

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys puh. (06) 2131 310.

Yhteispäivystyksen neuvontapuhelin arkisin klo. 15-08 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä puh. (06) 2131 001.