Kriisiryhmä

Traumaattisten kriisien jälkityöstäminen tai psykologinen jälkipuinti

Puhelin: (06) 2241 831 Närpiön Psykososiaalinen keskus


Närpiön terveyskeskuksessa on vuodesta 1991 lähtien järjestetty traumaattisten tapahtuminen aiheuttamien kriisien järjestelmällistä jälkityöstämistä jälkivaikutusten vähentämiseksi. Vuodesta 2012 lähtien kriisiapua on hallinnoitu Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän Psykososiaalisen keskuksen kautta.
Jälkityöstäminen on psykososiaalisen avun muoto, jota tarjotaan järkyttävissä elämäntilanteissa. Kriisiryhmä kutsutaan paikalle yleensä pelastuslaitoksen tai terveyskeskuksen hoidontarpeen arvioinnin toimesta. Mutta myös muut voivat soittaa ja tiedustella kriisiryhmätyötä. 

Kriisiryhmä työskentelee normaaliin työaikaan maanantaista perjantaihin.

Onnettomuuksien kohdalla henkisen ensiavun hoitaa ensisijaisesti hoitohenkilökunta. Myös psykososiaalisen yksikön henkilökunta on tavoitettavissa arkisin.
Kriisiryhmä kootaan traumaattisten kuolemaan johtavien tapahtumien yhteydessä, kuten liikenneonnettomuudet, tulipalot ja itsemurhat. Ryhmään voidaan olla yhteydessä myös ”läheltä piti” –tilanteiden kohdalla, jossa joku on joutunut vaaraan tai jotakuta on loukattu voimakkaasti, kuten ryöstön tai muunlaisen väkivallan kohdalla.

Jälkipuintiin kutsutaan henkilöt, joita tapahtumat koskevat. Tarkoitus on järjestää tilaisuus, jossa yhdessä voidaan käsitellä tapahtuneen aiheuttamia aistimuksia ja mielikuvia. Tapahtuneesta yritetään muodostaa kokonaiskuva ja antaa mahdollisuus jakaa suru muiden uhrien kanssa.