Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta siirrettiin 2009 vuoden alusta valtion vastuulle ja se järjestetään Närpiössä (sekä Kristiinankaupungissa, Kaskisissa ja Korsnäsissä) Vaasan oikeusaputoimiston Närpiön sivutoimipisteen kautta. Yleinen edunvalvoja määrätään, jos kukaan sukulainen tai muu sopiva henkilö ei halua sitoutua hoitamaan tehtävää. Edunvalvontaa voidaan tarvita esimerksiksi silloin, kun potilaan henkiset voimavarat ovat heikentyneet korkean iän tai vakavan sairauden vuoksi.

Yleinen edunvalvonta

Edunvalvojan yleisimpiin tehtäviin kuuluu päämiehen omaisuuden hallinta ja hänen taloudellisten asioidensa hoito. Joskus edunvalvoja nimitetään tiettyä tehtävää varten, esimerkiksi kiinteistön myyntiä tai perinnönjakoa varten. Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen taloudesta ja omaisuudesta ja säännöllisesti kerran vuodessa jätettävä asiasta selvitys maistraattiin.