Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa luontevasti lastenneuvolan työtä lapsen aloittaessa koulunkäynnin. Kouluterveydenhuollon palveluja tarjotaan kaikille perusopetuksen oppilaille sekä Närpes Gymnasiumin, Yrkesakademin – Närpiön yksikön ja Söffin oppilaille.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä sekä tukea heitä terveellisessä kasvussa ja kehityksessä. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeä osa kouluterveydenhuollon työtä. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollossa työskentelee kolme kouluterveydenhoitajaa sekä koululääkäri  yhtenä päivänä viikossa. Koululääkärille tilataan ajat kouluterveydenhuollon kautta.

Kouluterveydenhuolto toimii Mosebackenin koulukeskuksessa, Skolgränd 9, 64200 Närpiö.

Vastaanottoajat, Mosebacke:

Maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin klo 8.30-10.00 (ilman ajanvarausta).

Puhelinaika:

Maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin klo. 8.15-9.00, puh. 06 2249681

Maanantai-perjantai klo 8-12 voitte myös jättää soittopyynnön niin teille soitetaan viimeistään seuraavana työpäivänä.

Vastaanotto muissa ala-asteen kouluissa seuraavasti:
Kuukauden I ja III tiistai: Pjelaxin koulu (Camilla Simons)
Joka torstai: Stenbackenin koulu (Camilla Simons)
Kuukauden II ja IV tiistai: Västra Närpesin koulu (Inger Nybacka)
Kuukauden II ja IV torstai: Pirttikylän koulu (Inger Nybacka)
Kuukauden I ja III torstai: Ylimarkun koulu (Inger Nybacka)
Kuukauden II ja IV keskiviikko: Yttermarkin koulu (Sabina Ahlholm)

Kouluterveydenhuollon ennaltaehkäisevään työhön sisältyy:
- terveystarkastukset,  mm. kasvun ja kehityksen seuraaminen, ryhdin, näkö- ja kuulotarkastukset
- psyykkisen kehityksen ja itseluottamuksen tukeminen
- terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen
- rokotukset ja niiden seuraaminen
- ehkäisyvälineneuvonta
- niiden oppilaiden seuraaminen, joiden terveydentilaan sisältyy riskejä
- yhteistyö vanhempien ja opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa
- koulun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön arviointi
- sairaanhoitovastaanotto

Terveystarkastuksia tehdään seuraavasti:
1. luokka: Käynti terveydenhoitajan luona ennen koulun alkua; tutkimukseen kutsutaan vanhemmat ja tuleva oppilas. Koululääkäri tutkii ensimmäisen kouluvuoden aikana.
2. luokka: Terveydenhoitaja
3. luokka: Terveydenhoitaja
4. luokka: terveydenhoitaja
5. luokka: Terveydenhoitaja ja koululääkäri.  Huoltajat osallistuvat, kyselylomake huoltajille.
6. luokka: Terveydenhoitaja
7. luokka: Terveydenhoitaja, huoltajat osallistuvat.  Fysioterapeutti - ryhdin tarkastus.
8. luokka: Terveydenhoitaja ja koululääkäri. Kaikki oppilaat saavat nuorison terveystodistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Voidaan käyttää esim. mopedi-traktoriajokorttia varten.
Rokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä ja hinkuyskä (Boostrix)
9. luokka: Terveydenhoitaja. Todistus saaduista rokotuksista.

Vuosina 2013-2014 tarjotaan 8-9 luokan tytöille HPV-rokotus (papilloma).

Lukion 1. luokka: Koululääkäri
Lukion 2. luokka: Terveydenhoitaja, tarvittaessa myös koululääkäri.
YA – Närpiön yksikön 1. luokka: Terveydenhoitaja ja koululääkäri.

Kouluterveydenhuolto on oppilaita ja opiskelijoita varten.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Sama koskee vanhempia, joilla on kysyttävää lapsensa terveydestä, kasvusta tai kehityksestä. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan terveystarkastuksiin, ilmoita kouluterveydenhoitajalle etukäteen jos haluat osallistua.