Olet tässä

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Kaupungin kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tarkoituksena on lisätä kuntoutuksen saatavuutta mahdollisimman joustavasti.

Kuntoutuspalvelujen tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada asiansa käsitellyksi kotikunnan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä. Paikallisessa asiakasyhteistyöryhmässä on sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetuksen ja työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen edustajia.

Närpiön kaupunginhallitus on nimennyt seuraavat henkilöt kaupungin kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään: Riitta Niemelä (puh.joht.), Tiia Krooks (siht.), Rosanna Rosenholm, Anne Bondén, Benita Ivars, Leena Storhannus ja Mikaela Granfors.
Jos kuntoutusasiakas toivoo, että hänen asiansa käsitellään kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä voi hän ottaa yhteyttä johonkin ryhmän jäsenistä.