Sosiaalipäivystys

 

Sosiaalipäivystys  puh: 06-325 2347 tai 112

 

Laki kiireellisien sosiaalipalveluiden järjestämisestä astui voimaan 01.01.2007. Kuntien on taattava kaikille asukkailleen oikeus välttämättömään ja kiireelliseen sosiaalipalveluun hätä- ja kriisitapauksissa virka-ajan ulkopuolella.

Kiireellisiä sosiaalipalveja tarvitaan

1) lastensuojelussa, esim. jos lapsi tai nuori jää ilman huolenpitoa koska huoltaja on kykenemätön huolehtimaan lapsesta, tai jos lapsi/nuori itse aiheuttaa hätätapauksen

 

2) perhekriisien yhteydessä

 

3) äkillisen perushoivatarpeen puuttuessa

 

4) selviytymisvaikeuksien yhteydessä

 

5) kriisiavun yhteydessä

 

6) neuvonta- ja konsultaatiotilanteissa

 

Soita  06-325 2347 tai 112