Toimeentulotuki

Mitä se on?

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuen maksaminen perustuu lakiin toimeentulotuesta.

Milloin?

Henkilö voi hakea toimeentulotukea itselleen ja perheelleen, kun tilanne on sellainen, että henkilön tai perheen tulot eivät kata välttämättömiä päivittäisiä menoja. Henkilöllä on oikeus toimeentulotukeen niissä tilanteissa, joissa hän ei saa riittävää tuloa muista etuuksista tai ansiotyöstä.

Miten se lasketaan?

Toimeentulotuen määräksi vahvistetaan henkilön tai perheen tulojen ja varojen sekä niiden menojen erotus, jotka voidaan ottaa huomioon toimeentulotukilaskelmassa.

Laskelmassa huomioonotettavia menoja ovat:

-kiinteä perusosa, joka kattaa ravintomenot, vaatemenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, televisioluvasta ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot.

Vuonna 2009 on toimeentulotuen perusosa esim. yksin asuvalle 417,45 euroa.

- asumismenot, kuten: vuokran tai asuntolainan korot, lämmityskustannukset

- välttämättömät terveydenhuolto- ja sairaanhoitokustannukset

- vesimaksun

- kotitalouden sähkölaskun

- kotivakuutusmaksun

- päivähoitomaksun

- työmatkat

Näiden lisäksi laskelmassa voidaan myös ottaa huomioon erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuneita menoja.

Miten sitä haetaan?

Toimeentulotuen hakemisesta varten on tilattava aika sosiaalityöntekijälle. Toimeentulotukea haetaan kuukaudeksi kerrallaan.