Olet tässä

Närpes servicecenter fortsätter att växa

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

Den första milstolpen i förnyelsen uppnås just nu då nybyggena Villa Rosa och Villa Holger blir färdiga. Villa Rosa tar inom kort emot klienter och personal från Alina, som kommer att renoveras och byggas ut 2018 och 2019.

Alla enheter får nya namn
Villa Holger börjar sommaren 2018 fungera som hvc:s sjukhusavdelning, det vill säga bäddavdelning. Den nuvarande sjukhusavdelningen ska nämligen också renoveras och Holger får då fungera som tillfällig sjukhusavdelning för ett drygt år.

Alla nuvarande serviceboenden vid hvc– Alina, Efraim och Solbacken – renoveras och utvidgas inom  några år. Åldringshemmet Frida på samma område åtgärdas inte utan verkar i nuvarande lokaler ännu i något år. Då alla renoveringar och utbyggnader är klara flyttar Fridas personal och klienter till de nya serviceboendena. Varje renovering innebär tillfällig flytt till en annan länga för klienter och  personal. När alla boenden är färdigt renoverade och utbyggda kommer det att finnas 115  boendeplatser i enpersonersrum vid Närpes servicecenter. Boendekategorin är effektiverat serviceboende, vilket innebär att personal ska finnas i arbete dygnet runt. Alla boendeenheter får nya namn men principen är den samma, namnet kommer från personer som donerat eller testamenterat tillgångar till äldreomsorgen.

Ny huvudingång
Just nu pågår dessutom renovering och utbyggnad av kök och ny huvudingång. Den nya huvudingången vetter norrut och blir huvudingång för både hvc och boendeenheterna. Även utrymmen som är mindre bekanta för allmänheten, såsom kontorskorridor och källare, förnyas.

Renoveringen av fastigheterna handlar enkelt uttryckt om att skapa utrymmen som motsvarar tidens standard. När det gäller serviceboendena blir boenderummen avsedda för en person vilket betyder att totalantalet boendeplatser blir ungefär detsamma som nu, trots att flera nya längor byggs.

Närpes servicecenter kommer att stå väl rustat som värd för vårdverksamhet då social och hälsovårdsreformen sannolikt kommer år 2020.

Sjukhusavdelningen snart på tur
Sjukhusets bäddavdelning förnyas från sommaren 2018. Platsantalet hålls kvar på 30 platser, men framöver kommer varje rum att ha egna sanitära utrymmen. Den nya avdelningen ger också bättre möjligheter att vårda enskilda patienter som behöver hållas isolerade på grund av smittorisker. Inte minst blir utrymmena för rehabilitering av patienter bättre på avdelningen. Även kansli- och personalutrymmen förnyas.

I en del av de nuvarande utrymmena finns problematiska egenskaper i inomhusluften, och med renoveringarna är avsikten att dessa problem ska försvinna.

Eftersom så många delmoment görs på samma gång eller efter varandra påverkas vardagen för  klienter, personal och besökare på området. Det kan löna sig att ta en titt på kartan som finns nedan. Den ger en överblick över hvc-området och visar hur man kan röra sig som besökare.

Text: Jim Eriksson